https://www.pordata.pt/Europa/Consumo+de+energia+final+e+de+energia+el%C3%A9ctrica+per+capita-1732