https://www.pordata.pt/europa/producao+primaria+de+energias+renovaveis+total+e+por+tipo+de+energia+renovavel-1369