https://www.pordata.pt/Europe/Average+expenditure+in+tourist+trips+per+tourist++(Euro+ECU)-2531