https://www.pordata.pt/europe/average+expenditure+in+tourist+trips+per+tourist++(euro+ecu)-2531